Unlock & share the authentic you to the world!

Ben jij een purpose driven onderneemster, die al te lang op ‘de drempel draalt’?

Wil je die saboterende stemmetjes eindelijk wel eens ombuigen naar jouw succes story?

Maar … is er telkens iets dat in de weg zit. Onzichtbaar, ongrijpbaar en tegelijkertijd o zo aanwezig. Waardoor je maar niet ‘die drempel’ over komt, voorbij aan dat onzichtbare obstakel. De saboterende stemmetjes heb je al met de nodige training, mindsetwerk, innerlijk werk aangepakt. Maar je bent nog niet bij de kern gekomen om er doorhéén te breken. En nu is het tijd.

Tijd voor no more holding back. Toch?

Bij een businesscoach leer je ondernemen.
Bij mij wordt jij als persoon het stevige fundament van je onderneming;
ga je onbelemmerd ondernemen vanuit jouw kern!
– Ans Rozendal Woordfluisteraar-

Ik stem me af op de energie van wat jij zegt, óók, juist (!) wat jij onbewust tegen jezelf zegt. Ik help je jouw onhandige innerlijk verhaal te doorbreken

Feilloos laveer ik je dóór alle ruis naar de kern, jouw kern

Oorddeelloos aanwezig bij jouw proces, met warme en stevige holding space

Jij bent niet de enige met saboterende stemmetjes én het verlangen dat je onderneming een successtory wordt!

Je voelt dat je door iets ‘ongrijpbaars’ tegengehouden wordt. Ik help je helderheid te krijgen op dit ‘onzichtbare’ stuk. Het voor de hand liggende heb je al geprobeerd, je hebt waarschijnlijk al meerdere coaches en trainingen gevolgd. Maar juist dat wat maakt dat je vastloopt of in rondjes blijft lopen, zit nog heel veel dieper!

De diepte in, naar het onbewuste; als woordfluisteraar heb ik het talent dat ik me kan afstemmen op wat jij precies zegt. Hierbij gaat het zelfs om datgene wat je tot nu toe onbewust precies(!) tegen jezelf zegt. De woorden, zin, opmerking welke jij onbewust tegen jezelf zegt, vertegendwoordigt inmiddels een heel verhaal. Dat is het verhaal dat jij nu leeft en dit maakt dat jij telkens maar niet verder komt!

Dit verhaal van jou, ligt nog vóór je beperkende overtuigingen en je onbewuste patronen; ze liggen er aan ten grondslag! Deep down in je onderbewuste. Daarom werk ik nooit direct met affirmaties, mindsetwerk, mindfullness, Law of attraction, enzovoort. Eerst moet je onbewuste verhaal helder zijn. En doorbroken, getransmuteerd worden. Anders is het dweilen met de kraan open.

Dit ‘doorbreken van onhandige innerlijke verhalen’ is mijn thing to do. Waarbij jij je eigen trillingsfrequentie (weer) voelt. Dan ontstaat bij jou ruimte, ontspanning en gelegenheid voor jouw nieuwe verhaal; van saboterende stemmetjes, naar jouw successtory!

Het verhaal is daadwerkelijk veranderd! Ik legde contact met Ans en samen keken we of dit het juiste moment was, we konden meteen even voelen of we een klik hadden om samen te werken. Na een voorbereiding met huiswerk; een intensieve intake en een nog intensievere doorbraaksessie, zijn er zaken ge-herschikt voor mij. Het verhaal is daadwerkelijk veranderd. (Ester B.)

Vraag je je wel eens af;

? Wat het jou én jouw klanten zou brengen, als jij niet meer tegengehouden wordt door je angsten, onbewuste belemmeringen en oude patronen die jou niet dienen?

? Hoe fijn het zou zijn als je jouw essentie kan ‘vastgrijpen’ er letterlijk contact mee maken; datgene wat jij kan, bent, van nature doet! En vanuit het IN contact zijn met je zelf, jouw bijdrage aan de wereld vorm weet te geven via je praktijk/onderneming, als coach, therapeut, kunstenaar, of wat ik noem purpose driven onderneming?

? Hoeveel energie zou het schelen als jij met zelfvertrouwen jouw thing 2 do in de wereld gaat zetten, en je niet door ieder windje omvergeblazen voelt!

? Wat zou het je brengen, als jij je echt van waarde voelt, zichtbaar durft zijn, zelf ook stevig, warm en oordeelloos aanwezig kan zijn voor jouw klanten?

Vol vertrouwen bewegen richting toekomst Ik vond het zeer waardevol, met name ook hoe Ans het traject heeft opgebouwd. Concreet en efficiënt. De sessies via het beeldscherm heb ik als heel helpend ervaren. In korte tijd weet Ans de diepte in te gaan. Het voelde meteen vertrouwd om dit met haar samen aan te gaan. (Maaike)

Unlock & share the authentic you to the world: 1:1 traject 2399 euro (exclusief BTW)

No more holding back honey, ga onbelemmerd ondernemen: in 90 dagen – of minder- van saboterende stemmetjes naar jouw succes story!

Je gaat:

  • ruis aankijken & opruimen (je weet wel van die saboterende stemmetjes & zo)
  • patronen inzichtelijk krijgen. Ik heb het over ‘je beweging’ ook daar waar je voelt ‘stil te staan’; wat zijn jouw beweegredenen waardoor iets juist wel of niet gaat doen? (dit maken we letterlijk visueel)
  • doorbréken van je ‘oude’ verhaal (dit alleen al is mijn go to expertise als enige woordfluisteraar in Nederland!) zodat je ruime creeert voor jouw nieuwe verhaal; jouw succes story!
  • voelen dàt jij in essentie bedoelt bent en wàt je te brengen hebt (dit ligt dichterbij dan je nu vermoedt!!)
  • zodat jij helder krijgt wie jij eigenlijk bent, wat je talenten zijn, jouw thing 2 do nog scherper krijgen. En hiermee vanuit het IN contact zijn met jezelf, wél de stap gaat zetten!

Hoeveel kost het jou nu nog als je die drempel niet overkomt, je niet zelfverzekerd voelt, niet jouw thing to do in de wereld kunt zetten, niet jouw doelgroep kunt bieden waar jij voor bedoelt bent? En hoelang mag dat nog voortduren? Of zeg je: