Trek ik me dit te veel aan omdat ik HSP ben?

Een klant vroeg me dit. Mooie vraag. Ik zie het zo dat het gaat om het thema verbinding.

Het gaat om de hoeveelheid die je kunt handelen NIET in verbinding te zijn: hoeveel je kunt handelen UIT verbinding te zijn met jezelf, en met de ander.

Kenmerkend bij mensen met veel hoog sensitieve kenmerken is namelijk dat ze het prettig vinden IN verbinding te zijn.

Daarnaast merken ze door hun subtiel afstelde zenuwstelsel snel op, wanneer ze UIT verbinding zijn. Met name uit verbinding met de ander (ze zijn zich er minder van bewust als ze uit verbinding gaan met zichzelf).

Velen hebben het echt bewust te leren IN verbinding met zichzelf te kunnen zijn. En blijven! En te ontwikkelen dat je tijdelijk/minder IN verbinding kunt zijn met de ander en dat je daar niet door van slag raakt.

Jezelf kennen

Ook is je gevoeligheid voor disharmonie meer aanwezig als je hoog sensitieve kenmerken hebt. Daarom is het heel zinvol aan 2 dingen aandacht te schenken; wie ben ik, hoe zit ik in elkaar, wat maakt dat ik zo reageer (hoe denk ik, wat zijn mijn beweegredenen) en in hoeverre kan ik mijn sensitiviteit en wat ik verlang in het leven reguleren (beantwoorden, voeden, geruststellen, enz.) oftewel; hoe kan je jezelf geven wat je nodig hebt.

Een hele fijne manier voor een kind om dit te leren is door in verbinding te zijn met je ouders, waardoor je de verbinding met jezelf leer kennen en versterken. Fysiek aanraken, grenzen aangereikt krijgen, leren waar je nee mag zeggen tegen de ander om zo in verbinding met jezelf te blijven. Dat je het kunt handelen uit verbinding met een ander te zijn, en daarbij in verbinding met jezelf blijven.

Als je issues tegenkomt met iemand, dan is het fijn als je deze verbinding met jezelf heel goed gelegd hebt. Dat je als het ware UIT verbinding met iemand durft te zijn, waarbij je IN verbinding met jezelf blijft. Wellicht heb je op jongere leeftijd dit nog onvoldoende kunnen oefenen. Dan kun je dit nu alsnog ontwikkelen.

Jezelf verlaten

Ik kom echter veel tegen dat mensen die zich uit verbinding met een ander voelen, dan OOK uit verbinding gaan met zichzelf. Zelfs denken ‘ik moet uit verbinding met mezelf, om weer in verbinding met die ander te komen’.

Je stelt jezelf dan ondergeschikt aan de relatie met de ander.

Daarnaast is kunnen aanvoelen van de pijn van een ander voor veel HSP een reden zichzelf te verlaten: of omdat ze vanuit empathie sneu vinden voor de ander om pijn te hebben. Die pijn bij de ander willen ze helpen verzachten of zelfs voorkomen. Ze nemen als het ware plaatsvervangend pijn op zich.

Of ze verlaten zichzelf omdat ze zichzelf nog niet voldoende kunnen reguleren en zich onprettig voelen als er disharmonie is. Ruzie, pijn, gedoe zijn allemaal vormen van disharmonie. Het willen zorgen voor harmonie, in de situatie of bij anderen, zodat je jezelf prettiger voelen, is een zeer vermoeiende bezigheid. Dit brengt je erg ver van jezelf en je ontspanning af.

Jezelf ontwikkelen

Ontdekken waar je uit verbinding met je zelf gaat, wat de reden daar voor is, helpt je antwoord te geven hoe je in verbinding kunt blijven. Met jezelf. En daarmee ook op een bepaalde manier (begrensd, vanuit goed ik-besef) met de ander.

Het uit verbinding durven gaan met een ander, met een issue, met een opdracht, vraagt om het duidelijk kunnen voelen wie jij bent, waar jouw grens ligt, dat je die grens durft te stellen en dat je daarbij jezelf kunt reguleren.

Je hulpvraag

Wil je dat ik een stukje met je meeloop? Je kunt terecht voor een inzichtsessie om je beweegredenen in 90 minuten zichtbaar te krijgen. Of neem contact op voor een andere manier van coaching.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Mis geen waardevolle tips om echt onbelemmerd te ondernemen!