Innerlijke blokkades door mismatch tussen je intenties en je onbewuste verhaal

Door taal krijgen we grip op onze gevoelens en de wereld zoals we die beleven. Tegelijkertijd is taal ontoereikend om het geheel van de energie van je gevoelens en hoe je de wereld beleeft, te bevatten.

Bovendien ‘spreken’ we vaak in woorden die onze hersenen anders opvatten dan we bedoelen: de hersenen ‘horen’ wat je letterlijk (onbewust) zegt en zetten aan tot acties die daarbij passen, terwijl jouw intentie daar niet mee matched.

Deze mismatch is voelbaar als een onzichtbaar iets in jou dat je lijkt tegen te houden. Onzichtbaar maar onmiskenbaar aanwezig. In de dagelijkse realiteit toont het zich in de vorm van toch dingen doen die niet bij je passen, vastlopen, niet de stappen zetten die je eigenlijk wilt, vermoeidheid, ziekte, enzovoort.

Altijd zal het verhaal dat het meest veilig is, als winnaar uit de strijd komen. Daarmee wint altijd het verhaal dat jij ooit creëerde of aannam om jezelf staande te houden van je nieuwe intenties.

Dat verhaal hielp je jezelf te redden in een ingewikkelde of onveilige omgeving, het hielp je om te gaan met iets wat je niet onder woorden kon brengen, het gaf je aanleiding de acties te doen die je als nodig ervoer om aandacht/verzorging te krijgen, te voorkomen dat je verstoten zou worden. Dat gaat zo boven alles om jou te dienen (!) dat dat oude vertrouwde verhaal het altijd wint.

Het is dus van wezenlijk belang bewust te zijn wat je in taal uitdrukt aan jezelf.

Nu is het zo dat de communicatie met jezelf, beter gezegd, in jezelf, voornamelijk onbewust verloopt. Als je grip wilt krijgen waarom je door een onzichtbaar iets wordt tegengehouden, is het dus zinvol bewust te worden welk verhaal je onbewust tegen jezelf zegt. Zodat je dit vervolgens kunt shiften waarmee je de onzichtbare blokkade doorbreekt. Zonder de onzichtbare restrictie is er ruimte om ontspannen bij jouw authenticiteit uit te komen en jouw intenties te leven.

Welk verhaal vertel jij jezelf onbewust?

Je kunt terecht voor een

  • Inzichtsessie:  Binnen 90 minuten de mismatch tussen je onbewuste verhaal en je intenties letterlijk visueel maken, zodat je mogelijkheden ziet andere stappen te zetten
  • Doorbraaktraject: Ik help jouw onbewuste verhaal in je bewustzijn te brengen en te doorbreken, waarmee jij gelegenheid schept je eigen nieuwe successtory te creëren binnen 3 weken
  • Unlock & Share the authentic you to the world: in 90 dagen een andere realiteit. We elimineren ruis, zodat we bij jouw essentie uitkomen. Dan ga je eindelijk het authentieke van jou en jouw waarheid delen, op zo’n manier die bij jou past.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Mis geen waardevolle tips om echt onbelemmerd te ondernemen!